Naukowy Blog

Blog z informacjami naukowymi.

Naukowy Blog header image 2

Absolutnie niezbędny dla ciąży

Maj 31st, 2010 · No Comments

Amerykańscy badacze ustalili po latach dociekań, na czym polega funkcja czynnika przedimplantacyjnego (ang. Preimplantation Factor , PIF). Peptyd złożony z 15 reszt aminokwasowych jest wydzielany przez zdrowe zarodki i zawiaduje zagnieżdżeniem zygoty oraz pomaga organizmowi matki przystosować się do ciąży ( American Journal of Obstetrics and Gynecology ).

Tags: Bez kategorii