Naukowy Blog

Blog z informacjami naukowymi.

Naukowy Blog header image 2

Super glue od pazurnic

Czerwiec 4th, 2010 · No Comments

Pazurnice ( Onychophora ) to stary typ lądowych bezkręgowców, które wykazują cechy zarówno stawonogów, jak i pierścienic. Dr Victoria Haritos z Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) poszukuje nowych klejów , dlatego zwróciła uwagę na krzepnące nici wytwarzane przez pazurnicę Euperipatoides rowelli . Łatwo odtworzyć ich skład, a zakres potencjalnych zastosowań jest ogromny, włączając w to choćby kleje medyczne.

Tags: 14346