Naukowy Blog

Blog z informacjami naukowymi.

Naukowy Blog header image 2

Osobowość determinuje sukces reprodukcyjny

Czerwiec 8th, 2010 · No Comments

Sukces reprodukcyjny kobiet i mężczyzn zależy od cech osobowości . W krajach z tradycyjnie wysokim wskaźnikiem urodzeń dużą liczbę dzieci mają kobiety z wyższym poziomem neurotyzmu i bardziej ekstrawertywni mężczyźni.

Tags: 14434