Naukowy Blog

Blog z informacjami naukowymi.

Naukowy Blog header image 2

Jak ocenić stopień skażenia gleby ropą naftową

Czerwiec 11th, 2010 · No Comments

Po katastrofie w Zatoce Meksykańskiej szybkie określanie stopnia zanieczyszczenia gleby ropą stało się palącą sprawą. Zespół trzech amerykańskich placówek badawczych opracował nową metodę, nie wymagającą badań laboratoryjnych .

Tags: 14604