Naukowy Blog

Blog z informacjami naukowymi.

Naukowy Blog header image 2

Zamienić dwutlenek węgla w skałę

Czerwiec 17th, 2010 · No Comments

Jednym z pomysłów redukcji emisji dwutlenku węgla jest koncepcja „magazynowania" go w jakiś sposób. Typowe pomysły to pompowanie CO2 do nieczynnych kopalni, czy wyeksploatowanych złóż ropy naftowej. Rodzi to obawy o możliwość wycieku gazu z takich zbiorników .

Tags: 14884