Naukowy Blog

Blog z informacjami naukowymi.

Naukowy Blog header image 2

Odnawianie zapasów

Lipiec 1st, 2010 · No Comments

Na początkowych etapach snu znacznie wzrastają zapasy energetyczne w postaci ATP (adenozynotrójfosforanu) w 4 rejonach mózgu aktywnych podczas czuwania. Może to oznaczać, że organizm uzupełnia wtedy nakłady zużyte w ciągu dnia ( Journal of Neuroscience ).

Tags: Bez kategorii